Nasze usługi

Kompetentne podejście

Naszą domeną są usługi dla szeroko pojętego sektora transportowego: firm leasingowych, Car Fleet Management oraz różnej wielkości i typów flot pojazdów. Bazując na doświadczeniach we współpracy z takimi Klientami a także wykorzystując efekt synergii w ramach Grupy APRIL (usługi w zakresie likwidacji szkód, usługi assistance oraz call center) jesteśmy w stanie przygotować unikalne i zindywidualizowane rozwiązania. Nasze zasoby i posiadane narzędzia IT dają możliwość sprawnego monitorowania dużych, rozproszonych struktur oraz flot pojazdów.

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja newralgicznych punktów działalności przedsiębiorstwa ma kluczowy wpływ na ciągłość działania firmy. Dotyczy to zarówno zagrożeń o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jednym z elementów ograniczenia ryzyka, jest odpowiednio dobrany i właściwie opracowany program ubezpieczeń, skrojony pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Chcąc właściwie podejść do problematyki zarządzania ryzykiem, należy mieć to na uwadze na każdym etapie działalności firmy. Na politykę zarządzania ryzykiem składają się procedury, schematy działania oraz wypracowane praktyki biznesowe, odpowiednie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Jako broker pomagamy zidentyfikować wszystkie potencjalne problemy i wspieramy w opracowaniu rozwiązań mających minimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji.

Opracowanie i plasowanie programów ubezpieczeń

By spełniać swoje zadania, właściwie dobrany program ubezpieczeń musi uwzględniać specyfikę branży oraz firmy, dla której jest przygotowywany. Nie bez powodu o ubezpieczeniach korporacyjnych mówi się, że są to programy „szyte na miarę”. W najlepszych programach ubezpieczeniowych uwzględnione są specyficzne potrzeby konkretnej firmy, a warunki ubezpieczenia uzupełnione są o dokładnie sprecyzowane warunki szczególne oraz indywidualnie dopasowane klauzule.

Dobranie odpowiednich ubezpieczycieli, którzy będą w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom przedsiębiorstwa, to spore wyzwanie. Sumiennie opracowany program ubezpieczeniowy to dopiero połowa sukcesu. Idealny ubezpieczyciel musi być skłonny podjąć ryzyko związane z ubezpieczeniem określonego majątku lub trudnej gałęzi produkcyjnej, takiej jak paliwa, górnictwo czy ciężki transport. Jedną z powszechnie stosowanych praktyk jest koasekuracja. Dobranie kilku ubezpieczycieli do tzw. poolu ubezpieczeniowego pozwala zminimalizować ryzyko i poszerzyć zakres ochrony Klienta. April Polska Broker pomaga swoim Klientom w opracowaniu optymalnej oferty i wspiera w jej wdrażaniu.

Monitoring polis

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej i rozpoczęcie okresu obowiązywania polisy to pierwszy krok w procesie obsługowym. W dalszej kolejności znaczenia nabiera serwis posprzedażowy, w tym monitoring polis. Administrowanie polisami pozwala nadzorować proces odnawialności zawartych umów, weryfikować jakość oraz kontrolować terminowość polis.

Dostępne narzędzia, programy obsługowe pod postacią portali dla Klienta oraz okresowe raporty szkodowe, pozwalają na bieżąco kontrolować skuteczność i opłacalność polis, pozwalając przedsiębiorstwu na niezakłóconą niczym działalność operacyjną.

Likwidacja szkód

Klienci April Polska Broker mają zagwarantowane wsparcie na każdym etapie likwidacji szkody. Począwszy od zgłoszenia, aż po moment zamknięcia procesu i wypłaty odszkodowania, nasi klienci wspierani są przez doświadczonych brokerów. Bazując na bogatej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, nasi klienci mają pewność, że w razie niekorzystnych decyzji w kwestii wysokości odszkodowania lub odmówienia wypłaty, nie zostaną pozostawieni sami sobie i uzyskają wszelkie niezbędne wsparcie przy przygotowaniu odwołania od decyzji. April Polska Broker jest gotowy podjąć się dodatkowych negocjacji z ubezpieczycielem, tak by osiągnąć w imieniu Klienta satysfakcjonujące warunki potencjalnej ugody z ubezpieczycielem.

Optymalizacja kosztów i oszczędności

Dzięki naszemu know-how oraz wdrażanym rozwiązaniom (np. przygotowany w ramach Grupy APRIL program „self risk”) jesteśmy w stanie wygenerować dla Naszych Klientów znaczące oszczędności.
Dodatkowo, korzystając z posiadanych narzędzi April Polska Broker optymalizuje koszty ubezpieczeń Klienta umożliwiając monitorowanie poziomu szkodowości i tym samym dając czas na wczesne reagowanie na pojawiające się negatywne tendencje.

Szkolenia i zawiłości ubezpieczeniowe

Wdrożenie w przedsiębiorstwie wcześniej przygotowanego, optymalnego programu ubezpieczeniowego to etap, który wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami. Przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z warunkami polisy końcowym użytkownikom, kierowcom czy pracownikom operacyjnym jest niezbędne, by firma mogła w pełni korzystać z wynegocjowanej uprzednio z ubezpieczycielem oferty.

April Polska Broker wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów, organizując w siedzibie Klienta szkolenia dla zainteresowanych i krok po kroku tłumacząc zawiłości ubezpieczeniowo. Dodatkowo każdy zainteresowany zaopatrzony zostanie w Manuale Ubezpieczeniowe, w których znajdzie szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak postępować w przypadku awarii lub szkody. Zawarta w dokumencie wiedza pozwoli na bezstresowe procedowanie w razie wypadku. Przedstawiciele firmy dostaną informacje, z kim należy się kontaktować i jakie dokumenty należy przygotować dla ubezpieczyciela celem likwidacji szkody.