FAQ

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest licencjonowanym i profesjonalnym pośrednikiem ubezpieczeniowym działającym w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo Klienta. Do obowiązku brokera należy jak najlepsze reprezentowanie interesu Klienta, obiektywne i rzetelne doradztwo ubezpieczeniowe.

Jaka jest różnica pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a agentem?

Co do zasady broker reprezentuje najlepiej jak potrafi interesy Klienta, natomiast agent (multiagent) jest przedstawicielem Towarzystwa (lub kilku Towarzystw – w przypadku multiagenta) ubezpieczeniowego, z którym ma podpisaną umowę agencyjną.

Ile mogą kosztować usługi brokera ubezpieczeniowego?

Na polskim rynku najpopularniejszym rozwiązaniem jest wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla brokera przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które zawarło stosowną polisę z Klientem, przy udziale tegoż brokera. Czyli w tym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu korzystania z usług brokerskich.

Istnieje również inny model wynagrodzenia, w oparciu o tzw. Fee (z góry ustaloną kwotę). Często stosuje się go przy obsłudze funkcjonujących już rozwiązań ubezpieczeniowych, audytach programów ubezpieczeń, usługach doradczych czy też czynnościach związanych z likwidacją szkód.

Jakie mogą być korzyści ze współpracy z firmą brokerską?

Największą korzyścią jest opracowanie i negocjacja programu ubezpieczeniowego, który zapewnia maksymalną ochronę dla majątku Klienta. Często efektem dodatkowym jest optymalizacja kosztów ubezpieczenia dająca realne oszczędności. Ważnym aspektem jest również fakt, że broker ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowany program ubezpieczeniowy.

Czy fakt korzystania z usług brokera nie jest „ukryty” w kosztach moich składek ubezpieczeniowych?

Nie. Zasadą jest, że zakład ubezpieczeniowy powinien w ten sam sposób kwotować ryzyko ubezpieczeniowe, niezależnie od tego, czy Klient korzysta z usług agenta, brokera czy też kupuje ubezpieczenie bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela.

Co mam zrobić, aby skorzystać z usług brokera?

Formalnie korzystanie z usług brokera rozpoczyna się w momencie podpisania stosownego pełnomocnictwa oraz Umowy Serwisu Brokerskiego (tzw. SLA). Zanim do tego dojdzie warto jednak wspólnie z brokerem ustalić możliwe kierunki działania, określić swoje potrzeby i oczekiwania, tak aby znaleźć najlepsze dostępne na rynku rozwiązania. Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu i spotkania z nami, postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na nurtujące Państwa pytania.

Poniżej znajduje się link do pobrania dokumentów niezbędnych do nawiązania współpracy:

Pełnomocnictwo